Tietosuojaseloste

Yrityksen henkilötietolain (10§ ja 24§) ja EU:n yleisen General Data Protection Regulation tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Yritys: Brewing Simplified Oy
Y-tunnus: 2911040-6
Osoite: Keskuskatu 21, 81100 Kontiolahti
Puhelinnumero: +358 45 7874 7022
Sähköpostiosoite: contact@brewingsimplified.com

Rekisteriasioita hoitava henkilö ja tietosuojavastaava

Yritys: Brewing Simplified Oy
Nimi: Ville-Petteri Nousiainen
Puhelinnumero: +358 45 7874 7022
Sähköpostiosoite: contact@brewingsimplified.com

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteri, kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä tilausten toimittamiseen.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, IP-osoite, sosiaalisen median käyttäjätunnus, tiedot tilatuista palveluista tai tuotteista ja laskutustiedot.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään henkilöltä itseltään sähköisesti, puhelimitse tai henkilökohtaisesti, yleisesti saatavilla olevista rekistereistä tai palveluista sekä verkkosivujen analytiikkatyökalujen avulla.

Evästeiden käyttö

Käytämme sivustoillamme evästeitä asiakkaalle tarjottavan palvelun kehittämiseksi. Sivuston käyttäjä pystyy kytkemään evästeiden käytön pois selaimellaan. Evästeet voivat kuitenkin olla tarpeellisia sivustojen asianmukaisen toiminnan kannalta. Käytämme sivustomme kehittämiseksi Google Analyticsia. Lue lisää kuinka Google käyttää evästeitä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palveluntarjoajista saattaa säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköisesti hallittavia tietoja suojataan tietoturvaohjelmalla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

EUn tietosuoja-asetuksen artikla 22 mukaisia automatisoituja yksittäispäätöksiä ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä henkilötietorekisteriin kirjatut tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjä todistamaan henkilöllisyytensä. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen poistamista tai siirtämistä järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin.

Muut tuotteemme